ARTISJUS
 

ARTISJUS

(Levelemet nyilvánossá teszem...)

Kiszámoltam 10 év alatt min. 100.000-150.000-Ft-ot fizettem ki CSAK én... és a többiek? Mennyi is az annyi, ilyen esetekben? :)

*** *** ***

Tisztelt ARTISJUS!


Engedjék meg részemre, hogy ezúton szólítsam meg Önöket egy több éve (idejét sem tudom a kezdeteknek) tartó folyamatnak, hogy vásárolok CD lemezt kisebb mennyiségű tárolt adatok (saját, privát) vagy DVD lemezt video vagy képanyag (saját Home Video és/vagy saját fotók) és FIZETEK ARTISJUS díjat.
MIÉRT? Mikor akár nagyobb mennyiségben is ezt teszem és ezáltal egyre több díj számolható össze, amit Önöknek fizetek.

MÁS! Veszek a videokamerámba, fényképezőmbe vagy csak kisméretű mobil (hordozható) adattárolónak memóriakártyákat és ismételten Önöknek FIZETEK ARTISJUS díjat. Miért?

Esetem országos szinten jelentős, így mondhatnám, hogy indokolatlan és jogilag kellően NEM MEGALAPOZOTT módon fizetek, FIZETÜNK ARTISJUS díjat, ami egész komoly összeg a SEMMIÉRT!!!

Külföldön több országban (Európában) nem találkoztam ilyen esettel, így a fentebb felsorolt médiák ára is jelentősen olcsóbb.
Magyarországon mitől lett ez külön, más országoktól eltérően kiváltságos helyzet az Önök esetében?

Sok kérdést tettem fel, de várom mindenre kiterjedő válaszukat. A különböző jogi háttéranyagokat, nyilatkozatokat már elolvastam, de nem adtak konkrét választ fentebbi kérdéseimre.

Válaszukat, fáradozásukat és megértésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Szlobodnik László

***

ARTISJUS
(komment: Szlobodnik László)

...nos! "Érdekes", lehetne mit vesézni, keresni a hibákat.

Egy futó gondolat, állásfoglalásuk szerint a jogdíjat nem a vevő, hanem a gyártó és/vagy forgalmazóval fizettetik meg. Bocsánat!!! Abból költség lesz, amit beépítenek a termék árába, azaz végső soron MI fizetjük meg -> MINDEN ÚT azaz kifizetés, megfizetés HOZZÁNK VEZET fogyasztókhoz!

*** *** ***

Feladó: Dr. Molnár Alexandra
Dátum: 2011. augusztus 4. 8:19
Címzett: Szlobodnik László
Tárgy: RE: jogi állásfoglalással kapcsolatos érdeklődés...

Tisztelt Uram!

Érdeklődését köszönjük, és arra az alábbiakban válaszolunk. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a válasz kizárólag az Ön elektronikus levelében megadott tájékoztatáson alapul. A leírtakat tényként fogadjuk el. Jogvitára utaló kérdésekre nem áll módunkban válaszolni, és véleményünk ilyen célra (bírósági, más hatósági eljárásban, vagy ilyen eljárást megelőző egyeztetés során) nem használható fel. Térítési díj nélkül adott válaszunk nem tekinthető sem jogi szolgáltatás nyújtásának (ügyvédi tanácsadásnak), sem pedig hatósági állásfoglalásnak. Az Artisjus keretei között folytatott közös jogkezelési tevékenység során összegyűjtött szerzői jogi szakértelem alapján igyekszünk az alábbi véleménnyel a szerzői jog, különösen a zenei közös jogkezelés kérdéseiben az eligazodást elősegíteni.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében az ún. "üres kép- és hanghordozók" után – mint amilyen az üres CD/DVD lemez vagy a memóriakártya is – a művek magáncélú másolására tekintettel szerzői jogdíj fizetendő, melyet az érintett hordozó gyártója /forgalmazója köteles megfizetni. A díjat tehát a gyártó/forgalmazó, és nem a termékek vásárlója köteles megfizetni az Artisjus részére.

E díjfizetési kötelezettség csak azokra a hordozókra nem terjed ki, amelyek kizárólag olyan készülékhez (pl. stúdióberendezéshez, diktafonhoz) használhatók, amelyeket "rendeltetésszerű felhasználás esetén nem használnak művek, előadóművészi teljesítmények, illetve hangfelvételek másolatainak magáncélú készítésére." Az üres CD/DVD lemezek, illetve memóriakártyák azonban nem tekinthetők ilyennek: azok olyan hordozók, amelyekre rendeltetésszerű használat esetén szerzői műveket is másolnak.

Természetesen a gyakorlatban felmérések előzték meg – és folyamatosan ellenőrzik – az üres hordozókra másolt jogvédett anyagok hozzávetőleges arányát. Rendszeresen elvégzett reprezentatív felméréseink kifejezetten azt mutatják, hogy az üres hordozókra kerülő tartalmak jelentős részben zenei, filmes és képi tartalmak. (Lásd az erről készült felmérést honlapunkon: http://www.artisjus.hu/opencms/export/artisjus/hireink/index.html#magancelu )

A díj megállapításában és a zeneszerzők, írók, előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, filmelőállítók, filmalkotók, képzőművészek részére történő szétosztásában azok a közös jogkezelő szervezetek működnek közre, amelyeknek tagjai a törvény alapján részesülnek ezekből a díjakból. E szervezetek:

- ARTISJUS [zenei és irodalmi szerzők], www.artisjus.hu ;

- HUNGART [vizuális művészek], www.hungart.org ;

- FILMJUS [filmszerzők és előállítók], www.filmjus.hu ;

- Előadóművészi Jogvédő Iroda [előadóművészek], www.eji.hu ;

- MAHASZ [hangfelvétel-kiadók], www.mahasz.hu .

Ez az ún. üres-hordozó jogdíj a jogosultakat (szerzőket, előadóművészeket stb.) kompenzálja a szabad felhasználásból eredő károkért, így az otthoni másolásokat továbbra is szabad felhasználásnak lehet tartani. A gyártók, forgalmazók által megfizetett, majd általuk a termék árába beépített díj funkciója, hogy visszapótolja a filmek, zenék, irodalmi művek alkotóinak, előadóinak, előállítóinak, ill. kiadóinak a digitális technikai megoldások által lehetővé tett tömeges méretű magáncélú másolások miatt előálló jövedelem-kiesésének egy nagyon csekély részét.

Az átalányként történő díjfizetés az egyes ember szintjén valóban nem egyenesen arányos a felhasználás (a magáncélú másolás) valódi mértékével. Emiatt a díjfizetés tűnhet igazságtalannak, de társadalmi méretekben gondolkodva jelenleg nincs hatékonyabb módja a jogosultak és a felhasználók érdekei egyensúlyban tartásának. Az elviekben a magáncélú másolásokhoz kapcsolódó díjakat pedig csak úgy lehet a gyakorlatban is valóban megtörténő másolásokhoz kötni, ha a díj e szabad felhasználási cselekmények eszközéül szolgáló üres hordozók árába átalányként épül bele – azaz nem veszi figyelembe azt, hogy az egyes hordozókra ténylegesen milyen tartalmak kerülnek (vagyis az egyedi hordozók "utóéletét" nem veszi figyelembe). A díjat arra tekintettel kell megfizetni, hogy a hordozót végső soron megszerző magánszemélynek lehetősége van a magáncélú másolatkészítésre. Az Artisjus ennél fogva nem feltételezi, hogy minden vásárló jogsértő másolatot fog készíteni, ez a díj azonban lehetővé teszi, hogy a vásárlók magáncélra szabadon készíthessenek művekről másolatokat, így azt is mondhatjuk, hogy az üres hordozó díj "legalizálja" a magáncélú másolatokat.

Az Ön által megvásárolt hordozókra az azt forgalmazó kereskedő a fenti átalánydíjat fizette meg. Azzal, hogy a hordozók az Ön, mint magánszemély birtokába kerültek, megnyílt a lehetőség, hogy arra a szerzői jog által védett művekről szabad felhasználás körébe eső magáncélú másolatot készítsen. (A hordozók használatának folyamatos ellenőrzésére a magánszemély magánszférájában jogi lehetőség nincs és nem is lehet.)

Az üres hordozó díjat jogszabály teszi kötelezővé, így annak érvényesítésétől eltekinteni nem áll módunkban. Tájékoztatjuk arról is, hogy Európában pl. Belgiumban, Hollandiában, Szlovákiában, Európán kívül pl. Japánban ugyanezen a jogcímen a helyi közös jogkezelő szervezet ugyancsak érvényesít szerzői jogdíjat, így tehát ez a megoldás nem "magyar sajátosság".

Tisztelettel: artisjus

Jogi Tanácsadás
H-1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600

Fax: (1) 212 1544
web: www.artisjus.hu

Véleményünket a "válasz / reply" menüpont alkalmazásával készített elektronikus üzenetbe foglaltuk. Így bizonyosak lehetünk abban, hogy a válasz arra az elektronikus levélcímre érkezik, ahonnan az eredeti üzenetet is küldték. Kérjük, hogyha ennek ellenére nem az eredeti üzenetet küldő személy kapná meg /nyitná ki üzenetünket, szíveskedjen azt – ha erre módja van – a valódi címzettnek továbbítani.
 

szlobilaci

<<< vissza

 

 

   Minden jog fenntartva! - © 2012-2019